Dyffryn Conwy Secondary School, Llanrwst

Dyffryn Conwy Secondary School
Ffordd Nebo
LL26 0SD Llanrwst
Conwy Wales
Phone:
01492 642800
Fax:
01492 642801
E-mail:

Description

Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang naturiol ddwyieithog mewn ardal arbennig sef Dyffryn Conwy lle’r ydym yn cydweithio yn agos efo’n 15 ysgol gynradd leol. Rydym yn darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg - yn dibynol ar gyfrwng addysg a chaffael iaith pob disgybl o’u hysgolion Cynradd. Fel ysgol rydym hefyd yn ffodus iawn yn ein safle – adeiladau newydd mewn lleoliad gwledig hyfryd. Cyfleusterau o safon uchel sydd yn cael eu cadw’n dda a sydd yn ysgogi ac yn cefnogi dysgu.


Keywords:
Secondary School
Dyffryn Conwy Secondary School is listed in the following categories:
Add images

Reviews

Be the first to write a review for Dyffryn Conwy Secondary School!

Share your experience!

Buy a Premium Entry